KVKK AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

“Firma”) olarak, kişisel verilerinizi koruma konusunda hassasız. Bu aydınlatma metni, Firma tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında size bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Firma, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebilir:

– Sizlere hizmet sunmak ve taleplerinizi yerine getirmek,
– Sizlere bilgi ve güncellemeler sağlamak,
– Sizlere kampanyalar, promosyonlar ve benzeri bildirimler göndermek,
– Sizlere özel teklifler sunmak,
– İletişim kurmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak,
– Yasal gerekliliklere uymak.

3. İşlenen Kişisel Veriler

Firma, aşağıdaki kişisel verilerinizi işleyebilir:

– Adınız, soyadınız
– İletişim bilgileriniz (e-posta adresi, telefon numarası)
– Adres bilgileriniz
– İşlem geçmişi ve tercihleriniz
– İnternet sitesi kayıtlarınız

4. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Firma, kişisel verilerinizi yasal süreler boyunca veya ilgili amaçların devam ettiği sürece saklayacaktır. Verilerinizin gerekli olmadığı durumlarda ise verileriniz silinecektir.

5. Kişisel Verilerin Paylaşılması

Firma, kişisel verilerinizi yasal düzenlemeler çerçevesinde ve ilgili amaçlar doğrultusunda 3. şahıslarla paylaşabilir. Bu paylaşımın amacı, size daha iyi hizmet sunmak ve işlemlerinizi gerçekleştirmektir.

6. Kişisel Verilerin Güvenliği

Firma, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alır. Bu önlemler, yetkisiz erişim, kayıp, hata veya kötüye kullanım risklerini azaltmaya yöneliktir.

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaçla uyumlu olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
– Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
– Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.